Članstvo u Udruženju

Ukoliko želite da postanete član Udruženja veterinara velike prakse Srbije, možete popuniti sledeći formular:

Pristupnica Udruženju veterinara praktičara Srbije

*Informacije o ličnosti se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujići i narušavanje Vaše privatnosti.