logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja

Radionice Udruženja veterinara velike prakse Srbije

Prijava za radionicu

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), od 2017. godine, pokreće radionice, koje će voditi naši predavači iz Udruženja.

Cilj radionice je da kolege, učesnici radionice, praktično i samostalno (koliko je to moguće), urade planirane aktivnosti.

Mesto održavanja radionice će biti farme, koje će obezbeđivati organizator, ili polaznici radionice (samo sa ciljem da bi se upotrebna vrednost praktičnog rada prilagodila terenima sa kojih dolaze učesnici).

Cena radionice, po učesniku, iznosi 9.000 dinara, za članove UVVPS, i 15.000 dinara za koleginice i kolege koji nisu članovi Udruženja. U cenu su uračunati potrošni materijal, potrebne analize, i ručak za učesnike.

U nastavku možete da se prijavite na radionicu, možete da izaberete program i realizatora radionice:

U nastavku možete da se prijavite na radionicu

Popunite prijavu


Ime:
Prezime:
Adresa:
Grad:
Kontakt telefon:
Kontakt email:
Broj licence:
Broj članske karte UVVPS:
Željeni program:
Željeni realizator:
Dodatni komentar: