logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja

Ukoliko želite da postanete član Udruženja veterinara praktičara Srbije, možete popuniti sledeći formular:

Pristupnica Udruženju veterinara praktičara Srbije
Prihvatam uslove za članstvo u Udruženju


*Informacije o ličnosti se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujići i narušavanje Vaše privatnosti.