logo
Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja Prijatelj udruženja
Udruženje veterinara prakticara Srbije

Udruženje veterinara praktičara Srbije i Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad organizuju jednodnevno naučno-stručno savetovanje veterinara sa radionicama ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA ŽIVOTINJA

Datum održavanja: 14. maj 2022. godine (subota)

Mesto održavanja: Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, Svečana sala P1 i Sala P2

Programski odbor Organizacioni odbor
Ivan Stančić, predsednik Bojan Blond, predsednik
Aleksandar Potkonjak, Branislava Belić, Dragan Rogan, Ljubica Spasojević Kosić, Nikolina Novakov, Marko Cincović, Nada Plavša, Ivana Davidov, Miodrag Radinović, Zdenko Kanački, Slobodan Stojanović, Marija Pajić, Bojan Blagojević, Mihajlo Erdeljan, Ognjen Stevančević, Nenad Stojanac, Stanislav Simin, Zorana Kovačević, Vuk Vračar, Vladimir Polaček, Branislav Kureljušić Jovan Spasojević, Mira Majkić, Ivan Galić, Jovan Stanojević, Miloš Jovičić, Vladimir Čitaković, Saša Marković, Zoran Knežević, Goran Đmura
NAUČNI ODBOR POČASNI ODBOR
Bojan Toholj, predsednik
Dragica Stojanac, Vesna Lalošević, Jože Starič, Ramiz Ćutuk, Mario Kreszinger, Marko Pećin, Marko Samardžija, Božidar Savić, Plamen Trojačanec, Andrija Musulin, Milan Maletić, Tamaš Petrović, Sara Savić Nedeljko Tica / Dekan Poljoprivrednog Fakulteta
Milorad Mirilović / Dekan Fakulteta Veterinarske medicine
Emina Milakara / Direktor uprave za veterinu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije
Saša Bošković / Direktor uprave za veterinarstvo BiH
Sava Lazić / Direktor naučnog institute za veterinarstvo Novi Sad
Darko Bošnjak / Direktor veterinarskog specijalističkog instituta Zrenjanin
Mišo Kolarević / Predsednik VKS
Velibor Kesić / Predsednik VKRS
Tomislav Nikolovski / Predsednik VKM
Dragana Oklješa / Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske

PROGRAM

- 08:00 - 10:00 - Registracija i prijava učesnika skupa – Hol Poljoprivrednog fakulteta

SVEČANO OTVARANJE

10:00 Svečano otvaranje – sala P1

- Sesija 1 se odvija nakon svečanog otvaranja u istoj predavaonici (P1)

- Sesija 2 se nastavlja u predavaonici (P2)

PREDAVANJA (10-13h)

SESIJA 1 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA
moderator prof. dr Ivan Stančić… Sala P - 1

Plenarna predavanja

- 10:30 - 10:50 prof. dr Milan Maletić i sar.: PRIMENA PROTOKOLA RESINHRONIZACIJE ESTRUSA I OVULACIJE KOD KRAVA U CILJU POBOLJŠANJA NJIHOVE REPRODUKTIVNE EFIKASNOSTI

- 10:50 - 11:10 dr Vladimir Polaček, dr Jasna Prodanov- Radulović: GLAVNI RIZICI ŠIRENJA AFRIČKE KUGE SVINJA U SRBIJI

- 11:10 – 11:30 Prof. dr Miodrag Radinović i sar.: MIKOPLAZMATSKI MASTITIS KRAVA

- 11:30 – 11:50 Prof. dr Nenad Stojanac: ULOGA VETERINARA U PROMETU SVINJA

Ostali radovi

- 11:50 – 12:00 Prof. dr Pajić M. i sar. - PRIMENA PREPARATA NA BAZI NATRIJUM-HIPOHLORITA U DEZINFEKCIJI FARME TOVNIH PILIĆA I INKUBATORSKE STANICE

- 12:00 – 12:10 Prof. dr Toholj, B., Stanojević J. - EFIKASNOST MASTI NA BAZI SALICILNE KISELINE, METILSALICILATA I ORIGANOVOG ULJA U TERAPIJI DIGITALNOG DERMATITISA KOD KRAVA

- 12:10 – 12:20 dr Todorović D. i sar. - UTVRĐIVANJE KVALITETA MENADŽMENTA NA FARMAMA ŽIVINE NA OSNOVU FENOTIPSKIH I GENOTIPSKIH KARAKTERISTIKA IZOLATA ESCHERICHIA COLI

- 12:20 – 12:30 Doc. dr Ružić Z. i sar. - UTICAJ VITAMINA C NA DIFERENCIJALNU KRVNU SLIKU BROJLERA TOKOM TOPLOTNOG STRESA

- 12:30 – 12:40 Stanojević J. i sar. - METODE I ZNAČAJ DIJAGNOSTIKE SUBKLINIČKIH MASTITISA U ZAPATIMA MLEČNIH KRAVA (1)

- 12:40 – 12:50 Štrbac F. i sar. - INKAPSULACIJA I NJEN ZNAČAJ ZA PRIMENU ETARSKIH ULJA U VETERINARSKOJ MEDICINI

- 12:50 – 13:00 DISKUSIJA

SESIJA 2 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA KUĆNIH LJUBIMACA I KONJA
moderator prof. dr Bojan Toholj… Sala P - 2

Plenarna predavanja

- 10:30 - 11:00 Prof. dr Vojislav Ilić: DA LI SVE PIŠE U “DEBELIM” VETERINARSKIM KNJIGAMA

- 11:00 - 11:30 Prof. dr Bojan Toholj: HIRURŠKA OBOLJENJA URETRE KOD PASA

- 11:30 - 12:00 Prof. dr Milan Hadži Milić: KERATITISI KOD PASA

- 12:00 - 12:30 Prof. dr Mihajlo Erdeljan: SINDROM SMANJENE KONCEPCIJE KOD STARIJIH KOBILA

Ostali radovi

- 12:30 - 12:40 Galić i. i sar.: AUTOMUTILACIJA JEZIKA ŠTENETA SAMOJEDA - PRIKAZ SLUČAJA

- 12:40 - 12:50 Kukurić Tijana i sar. - ZNAČAJ HEMATOFAGNIH INSEKATA U PRENOŠENJU INFEKTIVNIH BOLESTI KONJA

- 12:50 – 13:00 DISKUSIJA

13:00 Dodela sertifikata učesnicima predavanja

Pauza za ručak 13:30 – 14:30

sponzor ručka za sve učesnike Savetovanja u formi keteringa: Sigma Crvenka d.o.o.

RADIONICE 14:30-18:30h

- Radionica br.1 MEHANIČKA VENTILACIJA U INHALACIONOJ ANESTEZIJI – Prof. dr Bojan Toholj, dr Maja Vasiljević, maks. broj učesnika 10, mesto održavanja - veterinarska klinika

- Radionica br.2 VALIDNA DIJAGNOSTIKA MASTITISA KOD KRAVA, PROCENA I PROGNOZA – Prof. dr Miodrag Radinović, doc. dr Zorana Kovačević, maks. broj učesnika 10, mesto održavanja (sala H-52 - hemijski paviljon predavaonica na petom spratu)

- Radionica br.3 PREGLED REPRODUKTIVNOG TRAKTA KOD KUJA, Prof. dr Ivan Stančić, ass Ivan Galić, maks. broj učesnika 10 mesto održavanja - veterinarska klinika

- Radionica br.4 RUTINSKA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA NAJČEŠĆIH ENDOKRINOPATIJA PASA I MAČAKA, Prof. dr Marko Cincović, maks. broj učesnika 10, mesto održavanja - laboratorija za patološku fiziologiju (H 16/IV – hemijski paviljon lab. br. 16 na četvrtom spratu)

- Radionica br.5 PRINCIPI FNA METODE – Prof. dr Ivana Davidov, maks. broj učesnika 10, mesto održavanja - laboratorija za patologiju (H 16/IV – hemijski paviljon lab za patologiju na četvrtom spratu)

- Radionica br.6 MONITORING HIRURŠKOG PACIJENTA - Doc. dr Jovan Spasojević, maks. broj učesnika 10, mesto održavanja - veterinarska klinika

Podela sertifikata učesnicima radionica će se vršiti nakon završene radionice.

Predavanja:

Za prijave izvršene do 11. maja 2022 godine, cena kotizacije za naučno stručno savetovanje po učesniku iznosi:

- članovi UVPS u 2022 godini: 1.000,00 dinara

- nisu članovi UVPS u 2022 godini: 2.000,00 dinara

Radionice:

Za prijave izvršene do 11. maja 2022 godine, cena doplatne kotizacije za radionicu po učesniku iznosi:

- članovi UVPS u 2022 godini: 2.000,00 dinara

- nisu članovi UVPS u 2022 godini: 4.000,00 dinara

Za prijave izvršene do 29. aprila 2022 godine, cena paketa predavanja i radionica po izboru (do popunjavanja predviđenog maksimalnog broja učesnika) po učesniku iznosi:

- članovi UVPS u 2022 godini: 2.000,00 dinara

- nisu članovi UVPS u 2022 godini: 4.500,00 dinara

Učesnici dobijaju sertifikat koji će biti bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije (VKS) za produženje veterinarske licence:

- ZA PRISUSTVO NA PREDAVANJIMA - 2 BODA

- ZA UČEŠĆE NA RADIONICI - 4 BODA

Uplate izvršiti na žiro račun Udruženja veterinara praktičara Srbije (UVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka, svrha uplate: "Zdravstvena zaštita i reprodukcija životinja", poziv na broj: broj veterinarske licence.

Više o aktivnostima Udruženja veterinara praktičara Srbije (UVPS) možete dobiti na sajtu www.uvp.rs.


Održan IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA, KOPITARA, ŽIVINE I MESOJEDA"

08. i 09. aprila 2022, održan je IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara praktičara Srbije.

Simpozijumu, pod nazivom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA, KOPITARA, ŽIVINE I MESOJEDA", je prisustvovalo preko 600 koleginica i kolega iz čitavog regiona.

Zbornik radova sa Simpoozijuma možete videti na sledećem linku.

Fotografije sa skupa možete videti na sledećem linku.


Sporazumi o saradnji UVPS sa relevantnim institucijama iz regiona

Velika zahvalnost rukovodstvima Veterinarske komore Maledonije, Republike Srpske i Crne Gore, predsednicima i kolegama Tomislavu Nikolovskom, Veliboru Kesiću i Ranku Saviću, kao i rukovodstvu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu i Departmana za veterinarsku medicinu u Novom Sadu, dekanu, profesoru Miloradu Mirilović i direktoru, profesoru Ivanu Stančić na ukazanom poverenju i potpisanim "sporazumima o saradnji" između veterinarskih komora, naučnih i obrazovnih institucija i UVPS.

Ovo će za nas predstavljati dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti...

Siguran da će potpisani sporazum unaprediti i do sada odličnu saradnju na doedukaciji koleginica i kolega u Srbiji i regionu, o najsavremenija dostignuća u svim oblastima veterinarske medicine, kao struke od javnog značaja, jer čuvajući zdravlje životinja čuvamo i zdravlje čovečanstva.

Veterinar je jedina garancija očuvanja zdravlja životinja, dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima...

Potpisan Sporazum o saradnji između Veterinarske komore Crne Gore i Udruženja veterinara praktičara Srbije

Velika zahvalnost rukovodstvu Veterinarske komore Crne Gore, kao i predsedniku, kolegi Ranku Saviću na ukazanom poverenju i potpisanom "sporazumu o saradnji" između VKCG i UVPS (potpisivanju sporazuma je prisustvovao i direktor Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, gospodin Vladimir Đaković). 


Ovo će za nas predstavljati dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti...

Siguran da će potpisani sporazum unaprediti i dosada odličnu saradnju na doedukaciji koleginica i kolega u Crnoj Gori i Srbiji, o najsavremenija dostignuća u svim oblastima veterinarske medicine, kao struke od javnog značaja, jer čuvajući zdravlje životinja čuvamo i zdravlje čovečanstva. 

Veterinar je jedina garancija očuvanja zdravlja životinja, dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima...


Potpisan Sporazum o saradnji između Veterinarske komore Republike Srpske i Udruženja veterinara praktičara Srbije

Velika zahvalnost rukovodstvu Veterinarske komore Republike Srpske, kao i predsedniku, kolegi Veliboru Kesiću na ukazanom poverenju i potpisanom "sporazumu o saradnji" između VKRS i UVPS.


Ovo će za nas predstavljati dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti...

Siguran da će potpisani sporazum unaprediti i dosada odličnu saradnju na doedukaciji koleginica i kolega u Republici Srpskoj i Srbiji, o najsavremenija dostignuća u svim oblastima veterinarske medicine, kao struke od javnog značaja, jer čuvajući zdravlje životinja čuvamo i zdravlje čovečanstva. 

Veterinar je jedina garancija očuvanja zdravlja životinja, dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima...


Veterinarska komora Republike Srpske dodelilo Zahvalncu Udruženju veterinara praktičara Srbije

Ponosni i srećni...


Veterinarska komora Republike Srpske je dodelila Zahvalnicu za podršku aktivnostima i radu VKRS Udruženju veterinara praktičara Srbije.

Velika je čast i zadovoljstvo dobiti Zahvalnicu od kolega i prijatelja iz VKRS.

Hvala


Finansijski izveštaj za 2021. godinu

Finansijski izveštaj Udruženja veterinara velike prakse Srbije, za 2019. godinu, možete pogledati na sledećem linku: Finansijski izveštaj

Izveštaj sadrži Bilans uspeha i Bilans stanja.


Treći broj stručno komercijalnog časopisa "Zdravlje životinja"

Kao što smo i najavili početkom aprila, izlazi iz štampe treći broj stručno komercijalnog časopisa "Zdravlje životinja".

Promocija i podela trećeg broja časopisa, biće na IV simpozijumu sa međunarodnim učešćem "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, kopitara, živine i mesojeda" koji će se održati 08. i 09. aprila 2022 godine u hotelu "M", u Beogradu (prilikom registracije učesnika).

Treći broj časopisa se štampa u planiranom tiražu, na ukupno 180 strana, vrhunskog kvaliteta i biće podeljen koleginicama i kolegama u Srbiji i zemljama u regionu po već ustaljenoj dinamici.

Uspeli smo da obezbedimo da kao i kod prva dva broja i ovaj broj časopisa bude besplatan primerak, zahvaljujući kompanijama sponzorima, kao i veterinarskim komorama iz Srbije i regiona, koji su podržali ovaj projekat bitan za veterinarsku struku.

15-tak dana nakon papirne verzije biće dostupna elektronska verzija časopisa i Newletters, što će biti distribuirano preko svih raspoloživih medija (viber, facebook, baze email adresa...).

Novina je da će se u narednoj nedelji po prvi put, stručno komercijalni časopis "Zdravlje životinja" pojaviti i na Google play, kao aplikacija za mobilne telefone, gde ćete moći potpuno besplatno da ga skinete, i na kome će se nalaziti aktuelni i arhiva prethodnih brojeva.

Zahvaljujemo se autorima, i svima koji su učestvovali u ovom zahtevnom projektu (korektura, lektura, dizajn, web dizajn, tehnička podrška...) na podršci koju ste nam pružili u realizaciji ove ideje.

Za sve primedbe, sugestije koje budete imali na treći broj časopisa molimo da nas kontatirate, kako bi u hodu ispravljali sve nedostatke...

Ukoliko ne želite da primate poruke preko ove emaling liste, najljubaznije vas molimo da nas obavestite na email office@uvp.rs, kako bi vašu email adresu uklonili iz baze koju poseduje Udruženje.

Srdačan pozdrav UVPS


Potpisan Sporazum o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta i Departmana za veterinarsku medicinu u Novom Sadu i Udruženja veterinara praktičara Srbije

Velika zahvalnost menadžmentu Poljoprivrednog fakulteta i Departmana za veterinarsku medicinu u Novom Sadu, kao i direktoru Departmana, profesoru Ivanu Stančiću na ukazanom poverenju i potpisanom "sporazumu o saradnji" između Departmana za veterinarsku medicinu i Udruženja veterinara praktičara Srbije.


Ovo će za nas predstavljati dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti.

Siguran da će potpisani sporazum unaprediti i dosada odličnu saradnju na doedukaciji koleginica i kolega u Srbiji, prezentujući najsavremenija dostignuća u svim oblastima  veterinarske medicine, kao struke od javnog značaja.

Jer veterinar je jedina garancija dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima.


Potpisan Sporazum o saradnji između Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu i Udruženja veterinara praktičara Srbije

Velika zahvalnost rukovodstvu Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, kao i dekanu, profesoru Miloradu Miriloviću na ukazanom poverenju i potpisanom "sporazumu o saradnji", između Fakulteta i Udruženja veterinara praktičara Srbije.


Ovo će za nas predstavljati dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti.

Siguran da će potpisani sporazum unaprediti i dosada odličnu saradnju Fakulteta sa UVPS, na doedukaciji koleginica i kolega u Srbiji, prezentujući najsavremenija dostignuća u svim oblastima veterinarske medicine, kao struke od javnog značaja.

Jer veterinar je jedina garancija dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima.


Program IV Simpozijuma sa međunarodnim učešćem:

Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS)

Naziv Simpozijuma:

"ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA, KOPITARA, ŽIVINE I MESOJEDA"

Suorganizatori Simpozijuma:

Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

Departman za veterinarsku medicinu u Novom Sadu

Naučni institut za veterinarstvo Srbije

Veterinarska komora Makedonije (VKM)

Veterinarska komora Republike Srpske (VKRS)

Veterinarske komore Crne Gore (VKCG)

Pokrovitelj:

Veterinarska komora Srbije (VKS)

Datum održavanja Simpozijuma: 08. i 09. april 2022 godine
Planirani broj učesnika: maksimalno 450
Mesto održavanja: Hotel "M", Bulevar Oslobođenja 56 a, Beograd
Predavanja iz oblasti preživara 9. april: kongresna sala "Avala", Hotel "M"
Predavanja iz oblasti svinjarstva 9. april: kongresna sala "Beograd", Hotel "M"
Predavanja iz oblasti konja i živine 9. april: kongresna sala "Horizont ", Hotel "M"
Predavanja iz oblasti mesojeda 9. april: kongresna sala „Klub M“, Hotel "M"
Kafe pauza i ručak 9. april: sala "Horizont", Hotel "M"
Svečana večera 9. april od 20 h: restoran "Exlusive", Hotel "M"
Medijski partner Simpozijuma: „Veterinari bez granica“
Generalni sponzor Simpozijuma je kompanija Marlo farma.
Platinasti sponzor Simpozijuma je kompanija Veterinarski zavod Subotica.
Zlatni sponzor Simpozijuma je kompanija Zoetis.
Srebrni sponzor Simpozijuma je kompanija Ave & Vetmedic.
Sponzor ručka za sve učesnike Simpozijuma 09. april 2022 godine je kompanija Pro feed - 2013.
Veliki sponzori Simpozijuma su kompanije: Biochem Balkan, Superlab, Promedia, Boehringer Ingelheim Serbia.
Prijatelji UVPS i sponzori Simpozijuma su kompanije:
Pro feed – 2013, Superlab, Biochem Balkan, Promedia, Gebi Veterinarski zavod Subotica, West chemie bg, Nuscience premix international, Marlo farma, Velvet animal health (Virbac), DeHeus, Zoetis, Effecta feed, Boehringer Ingelhaim Serbia, JP SVC "Velika Plana", InterPET VET, Royal vet, Ave & Vetmedic, Žarvel, Brenntag, Agrano (Schaumann), VetPlanet, Bergo-tim, Vetlab, Unconditional, Biomerieux, Fish Corp. 2000 feed, Dechra, Noack & Co south east, Makarije lek, Krka, Nutrivet, First-vet
08. april 2022 godine (petak)
09:00h - 13:00h - postavljenje štandova, reklamnih panoa kompanija sponzora
13:00h - 19,30h - registracija učesnika simpozijuma
15.00h - 17.00h - skupština Udruženja
17:00h - 20:00h - primeri iz prakse...analiza slučajeva...
09. april 2022 godine (subota)
08:00h - 10:00h - registracija učesnika simpozijuma
10:00h - otvaranje četvrtog simpozijuma sa međunarodnim učešćem "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, kopitara, živine i mesojeda”

Predavanja iz oblasti PREŽIVARA

(kongresna sala "Avala", Hotel "M")

10:15h - 10:45h - predstavljanje Generalnog sponzora Simpozijuma - Marlo farma
10:45h - 11:45h - Prof. dr sci. Dragan Šefer, FVM Beograd : "Strategija ishrane kod visokoproizvodnih krava u peripartalnom periodu"
11:45h - 12:15h - pauza za kafu (sala "Horizont", Hotel "M")
12:15h - 13:15h - Dr sci. Dejan Bugarski, viši naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad": "Pobačaji goveda infektivne prirode"
13:15h - 13:30h - predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
13:30h - 15:00h - pauza za ručak - sponzor Pro feed - 2013
15:00h - 16:00h - Prof. dr sci. Vladimir Nešić, FVM Beograd : "Možemo li izbeći stručne greške u veterinarskoj praksi"
16:00h - 16:15h - pauza
16:15h - 17:15h - Prof. dr sci. Bojan Toholj, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu: "Laminitis kod mlečnih krava, jedna bolest - mnogo oblika"
17:30h – 18:30 h – Kratka saopštenja (posteri)
18:30h - dodela sertifikata (kongresna sala "Avala", Hotel "M")
20:00h - svečana večera u restoran "Exlusive", Hotel "M"

Predavanja iz oblasti SVINJARSTVA

(kongresna sala "Beograd", Hotel "M")

10:45h - 11:45h - Prof. dr sci. Ivan Stančić, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu: "Reprodukcija svinja i primena biotehnoloških metoda u intezivnom i ekstenzivnom uzgoju"
11:45h - 12:15h - pauza za kafu (sala "Horizont", Hotel "M")
12:15h - 13:15h – Mr dr vet. med. spec. Miodrag Rajković, Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo“: "Mere i postupci u suzbijanju zaraznih bolesti svinja"
13:15h - 13:30h – predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
13:30h - 15:00h - pauza za ručak - sponzor - Pro feed - 2013
15:00h - 16:00h – Dr sci. Branislav Kureljušić, viši naučni saradnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije , Beograd: "Patomorfološka dijagnostika nekih infektivnih bolesti svinja"
16:00h - 16:15h - pauza
16:15h - 17:15h - Prof. dr sci. Jovan Bojkovski, FVM Beograd: "Biosigurnost i zdravstvena zaštita na komercijalnim farmama svinja"
17:30h – 18:30h – Kratka saopštenja (posteri)
18:30h - dodela sertifikata (kongresna sala "Avala", Hotel "M")
20:00h - svečana večera u restoran "Exlusive", Hotel "M"

Predavanja iz oblasti KOPITARA I ŽIVINE

(kongresna sala "Horizont", Hotel "M")

10:45 - 11:45h - Prof. dr sci. Dragiša Trailović, FVM Beograd: "Arbovirusni encefalitisi konja, sve veća pretnja Srbiji i regionu"
11:45 - 12:15h - pauza za kafu (sala "Horizont", Hotel "M")
12:15 - 13:15h - Prof. dr sci. Radmila Resanović, FVM Beograd: "Imunosupresija u savremenom industrijskom živinarstvu"
13:15 - 13:30h - predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
13:30 - 15:00h - pauza za ručak - sponzor Pro feed - 2013
15:00 - 16:00h – Dr sci. Milanko Šekler, Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo“: "Značaj mikrobioma u savremenoj živinarskoj proizvodnji"
16:00 - 16:15h - pauza
16:15 - 17:15h - Prof. dr sci. Nikolina Novakov, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu: "Aktuelne strategije u kontroli kokcidioze živine"
17:30 – 18:30h – Kratka saopštenja (posteri)
18:30h - dodela sertifikata (kongresna sala "Avala", Hotel "M")
20:00h - svečana večera u restoran "Exlusive", Hotel "M"

Predavanja iz oblasti MESOJEDA

(kongresna sala "Klub M", Hotel "M")

10:45h - 11:45h - Prof. dr sci. Mario Kreszinger, FVM Zagreb: "Zavoji i drenovi u maloj praksi"
11:45h - 12:15h - pauza za kafu (sala "Horizont", Hotel "M")
12:15h - 13:15h – Dr vet. med. spec. Andrija Daković, Veterinarska klinika “Vet planet”, Beograd: "Ortopedija mačaka i toy rasa pasa, da li je to isto?"
13:15h - 13:30h – predstavljanje sponzora ručka za sve učesnike - Pro feed - 2013
13:30h - 15:00h - pauza za ručak - sponzor Pro feed - 2013
15:00h - 16:00h – Docent dr sci. Jovan Spasojević, Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu: "Monitoring opšte anestezije – vitalni parametri"
16:00h - 16:15h - pauza
16:15h – 16:45h - Docent dr sci. Darko Davitkov, FVM Beograd: "Akutni pankreatitis kod pasa"
16:45h – 17:15h - Docent dr sci. Miloš Vučićević, FVM Beograd: "Egzotični kućni ljubimci – sve učestalija pojava u maloj praksi"
17:30h – 18:30h – Kratka saopštenja (posteri)
18:30h - dodela sertifikata (kongresna sala "Avala", Hotel "M")
20:00 h - svečana večera u restoran "Exlusive", Hotel "M"
Prijava učesnika počinje od 14.03.2022 godine i traje do 03.04.2022 godine (maksimalan broj je ograničen na 450 učesnika Simpozijuma).
CENA KOTIZACIJE (važna napomena: učesnici Simpozijuma mogu slušati predavanja po izboru, menjajući sale tokom trajanja Simpozijuma):
Za uplate izvršene do 03. aprila 2022 godine, cena kotizacije za predavanja po učesniku iznosi:
- članovi UVPS u 2022 godini: 1.800,00 dinara
- nisu članovi UVPS u 2022 godini: 3.600,00 dinara
Cena kotizacije za predavanja za uplate posle 03. aprila 2022 godine iznosi 6.000,00 dinara dok cena kotizacije na sam dan Simpozijuma nije moguća (bez obzira na članstvo u UVPS).
Uplate izvršiti na žiro račun Udruženja veterinara praktičara Srbije (UVPS) 205-215593-08 Komercijalna banka , svrha uplate: Simpozijumu, poziv na broj: broj licence
Rezervacija svečane večere, smeštaja u Beogradu za hotel M, hotel N i druge smeštajne objekte:
CELEBRINA TRAVEL, Beograd,
kontakt: Mrs Svetlana Jočić
telefon: +38163 318 615, +38111 328 1592,
email: cecajocic@eunet.rs; celebrina@eunet.rs

...


Potpisan Sporazum o saradnji između Veterinarske komore Makedonije i Udruženja veterinara praktičara Srbije

Velika zahvalnost rukovodstvu veterinarske komore Makedonije kao i predsedniku Tomislavu Nikolovskom na potpisanom "sporazumu o saradnji" između VKM i UVPS.Kako je ovo prvi sporazum ovakvog tipa potpisan od strane Udruženja, predstavljaće za nas dodatnu motivaciju za sve dalje aktivnosti.

Takođe sam siguran da će potpisani sporazum unaprediti i dosada odličnu saradnju na doedukaciji koleginica i kolega u Makedoniji i Srbiji, razmenom iskustva u svim oblastima veterinarske struke, kao struke od javnog značaja.

Jer veterinar je jedina garancija dugovečnosti kućnih ljubimaca i ostvarivanja najboljih proizvodnih rezultata na poljoprivrednim gazdinstvima.


Završena distribucija drugog broja časopisa "Zdravlje životinja"

Ovim fotografijama je završena planirana distribucija drugog broja stručno komercijalnog časopisa "Zdravlje životinja" u Srbiji i regionu (tiraž 3.000 primeraka).

Velika zahvalnost rukovodstvima veterinarskih komora kao i predsednicima (sa levo na desno) Veliboru Kesiću (Republika Srpska), Miši Kolareviću (Srbija), Tomislavu Nikolovskom (Severna Makedonija), Ranku Saviću (Crna Gora), Ivanu Zemljaku (Hrvatska), direktoru kancelarije za veterinarsrvo BiH, Saši Boškoviću, kako na pruženoj podršci za promociju časopisa, tako i logistici da časopis stigne u ruke svih koleginica i kolega u celom regionu.


Planirani izlazak trećeg broja je 01. april 2022 godine.

Drugi broj stručno komercijalnog časopisa "Zdravlje životinja"

Početkom sledeće nedelje, kao što je i najavljeno izlazi iz štampe drugi broj stručno komercijalnog časopisa "Zdravlje životinja", planirano je 15 stručnih tekstova iz Srbije, Republike Srpske, Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, sve uklopljeno u 156 strana, vrhunskog kvaliteta i u tiražu od 3.000 primeraka.

Uspeli smo da obezbedimo da i drugi broj časopisa bude besplatan.

Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS) se zahvaljuje kolegama sa terena, veterinarskoj komori Srbije i veterinarskim komorama iz regiona, Fakultetu veterinarske medicine, Departmanu za veterinarsku medicinu, specijalističkim veterinarskim institutima, kao i sponzorima, koji su podržali ovaj projekat bitan za veterinarsku struku celog regiona. 

U narednih petnaestak dana, na adrese koje se nalaze u bazi Udruženja, poslaćemo drugi broj časopisa, a poštanske usluge snosiće Udruženje.

Veliki pozdravIvan Jeremić (1975 - 2021)

Drage koleginice i kolege, 13. avgusta 2021 godine, napustio nas je naš brat, prijatelj, kolega Ivan Jeremić, izgubio je bitku sa Covidom (1975-2021).

Za one koji ga nisu lično poznavali, bio je fenomenalan čovek, vrhunski stručnjak i kolega koji je svoje znanje nesebično delio sa svima, pomerajući granice terenske veterine.

Ivanovim odlaskom izgubili smo prijatelja, odličnog kolegu i vizionara.

Od početka je bio uz UVVPS (kasnije UVPS), bio je jedan od osnivača Udruženja, dao je nemerljiv doprinos da udruženje nastane i da traje...

Sahrana kolege Ivana Jeremića će biti u nedelju 15.08.2021 u 13h u Opovu.

Neka mu je večna slava, počivaj u miru naš brate Jeremija.


Završena distribucija prvog broja časopisa "Zdravlje životinja"

Ovom slikom je završena planirana distribucija prvog broja stručno komercijalnog časopisan "Zdravlje životinja" u Srbiji i regionu (tiraž 3.000 primeraka)... Još jednom se zahvaljujem Veterinarskim komorama koje su uzele učešće u ovom zajedničkom regionalnom projektu bitnom za veterinarksu struku. Sa nadom da će sledeći brojevi časopisa biti još bolji, sa još većim brojem strana, tekstovima iz regiona kao i distribucijom časopisa u još veći broj zemalja...Takođe velika zahvalnost predsednicima Veterinarskih komora Miši Kolarević (Srbija), Ratku Raleviću (Crna Gora), Saši Boškoviću (Republika Srpska) i Tomislavu Nikolovskom (Severna Makedonija) kako na pruženoj podršci za promociju časopisa tako i logistici da časopis stigne u ruke svih koleginica i kolega...planirani izlazak drugog broja je 01. oktobar 2021 godine...veliki pozdrav


Stručni časopis "Zdravlje životinja"

Stručni časopis

Kao što smo i najavljivali, Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS), do kraja januara planira da pokrene stručni časopis u papirnoj i elektronskoj formi (mesec dana nakon izlaska papirne verzije, slala bi se elektronski forma preko svih raspoloživog medija u datom trenutku).

Planirani tiraž časopisa u papirnoj verziji je 2.000 primeraka (za prvi broj), i u ovoj godini ižašao bi početkom aprila i početkom oktobra, a dalju dinamiku bi prilagodili potrebama tržišta.

Prvi broj časopisa bi imao 28 strana u punom koloru (ilustracija i teksta), na 130 gramskom kunzdruku, format A4, korica časopisa (170 gramski kunzdruk), plastificirana, štampa 4/4, sa dvostubačnim tekstom. U ovoj godini časopis bi bio besplatan, sa idejom slanja poštom veterinarskim subjektima i podelom poljoprivrednim gazdinstvima, dok bi krajnji cilj bio da ovakva zamisao ostane i narednih godina ako bude interesovanja od strane krajnjih korisnika, kao i kompanija koje učestvuju komercijalnim poslovima a tiču se održive stočarkse proizvodnje i držanja kućnih ljubimaca.

U okviru časopisa bi trebalo da bude (kako je ovo samo početak realizacije jednog projekta moguće su izmene u hodu, kako budemo sagledavali sve nedostatke zamišljene ideje):- 16 strana namenjeno veterinarima; - 8 - 10 strana  namenjeno poljoprivrednim proizvođačima - stočarstvo i kućni ljubimci (prilagođeno njihovim intersovanjima i razumevanju); - 2 - 4 strane komercijalne prirode

Časopis bi se pored stručno edukativnim tekstovima, bavio i primerima iz prakse, predstavljanju nekog poljoprivrednog proizvođača ili odgajivača kućnih ljubimaca. A pokušali bi da u svakom broju časopisa obuhvatimo što veći broj životinja (preživari, kopitari, živina, ptice, mesojedi i pčele...), poštujući dinamiku pojavljivanja u časopisu i zastupljenosti uzgoja i držanja u Srbiji.

Redakcijski odbor činile bi kolege sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda, Departmana za veterinarsku medicinu iz Novog Sada, Naučnih instituta kao i kolege sa terena.

Kako je ovo jedan veliki projekat, o kome ne znamo puno, ali imamo volju da ga pokrenemo, svaka vaša sugestija je više nego dobrodošla... Razmišljamo o nazivu časopisa (pa su neke od ideja "Zdravlje životinja", "Vet svet"...)

Više informacija o dosadašnjim aktivnostima Udruženja možete dobiti na sajtu www.uvp.rs

Webinar "Zdravstvena zaštita i reprodukcija životinja"

Od 17.oktobra do 23.oktobra 2020 godine, Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS), organizuju online webinar "Zdravstvena zaštita i reprodukcija životinja".

Naučno stručni skup "Zdravstvena zaštita i reprodukcija životinja" podržan je od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost AP Vojvodine.

Važne napomene:

Sva predavanja i sve radionice će moći da se gledaju od 17.10.2020 u 10 časova, do 23.10.2020 u 12 časova. Svi sadržaji će biti snimljeni, tako da učesnici neće biti vezani za satnicu emitovanja, već će moći da prate predavanja i radionice u bilo kom terminu tokom trajanja webinara.

Zbornik će u pdf formatu biti dostupan online, tokom trajanja skupa, a nakon toga će štampana verzija biti distribuirana svim učesnicima webinara, na adresu koju budu ostavili prilikom logovanja.

Link i tehnička uputstva ćete dobiti najkasnije do 16.10.2020 godine, preko sajta www.uvp.rs, emailng liste UVPS, Facebook stranice UVVPS i Viber zajednice UVPS.

Program webinara možete videti na sledećem linku.

KOMPLETAN WEBINAR MOŽETE DA ISPRATITE NA SAJTU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU: LINK.

Zbornik radova možete da skinete sa sledećeg linka.


Radionice Udruženja veterinara praktičara Srbije

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Srbiji, veoma je teško organizovati edukacije (predavanja i radionice), kojima bi prisustvovao veći broj učesnika.

Iz tog razloga, Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS), planira da, u narednom periodu, organizuje tematske radionice sa manjim brojem učesnika, uz poštovanje svih zdravstvenih preporuka (nošenje maski, rukavica, fizička distanca).

Tematske radionice će biti organizovane u zavisnosti od potreba koleginica i kolega. Ukoliko ste zainteresovani da budete naši domaćini, molimo vas da nas kontaktirate na telefona +381/63-77-66-383, kako bi dogovorili tehničke detalje.


Ukoliko se ne budu menjale trenutne preporuke vezane za pandemiju Corona virusa, Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS) planira da organizuje svoju prvu radionicu iz govedarstva u ovoj godini, pod nazivom "Veterinar kao najvažnija karika rentabilne govedarske proizvodnje".

Maksimalni broj polaznika radionice je 10.

Molimo Vas da, pre uplate kotizacije, proverite popunjenost broja učesnika na radionici.

Cilj nam je što više manuelnog rada za vreme trajanja radionice, kao i bezbednost učesnika.

Tokom trajanja radionice, obavezno je nošenje maski za lice ili vizira, rukavica, kao i držanje fizičke distance (svu zaštitnu opremu obezbediće organizatori).

Prilikom dolaska na zborno mesto, meriće se telesna temperatura učesnika beskontaktnim termometrom.

Polaznici radionice biće podeljeni u dve grupe, uz rotiranje realizatora nakon predviđenog vremena za izvođenje planiranog programa.

Domaćin radionice je veterinarska stanica Mladenovac, uz podršku osnivača Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda.

Radionica će biti medijski ispraćena od strane televizija sa nacionalnomfrekfencijom (B92 i Prva).

Planirani program radionice se nalazi na sledećem linku.


Nadamo se da će se situacija sa Corona virusom uskoro stabilizovati, i da ćemo uspeti da organizujemo IV simpozijum sa međunarodnim učešćem "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara i konja" koji je palniran za 25. i 26. septembar 2020 godine.


Obaveštenje o odlaganju Simpozijuma u Beogradu

Obaveštavamo vas o definitivnoj odluci o odlaganju IV simpozijuma sa međunarodnim učešćem "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, konja i živine", koji je trebalo da se održi 25. i 26. septembra 2020. godine u hotelu "M" u Beogradu.

Razlog odlaganja je trenutna epidemiološka situacija vezana za Corona virus, kao i preporuke kriznog štaba.

S obzirom da smo očekivali preko 400 učesnika Simpozijuma, smatramo da je zdravlje koleginica i kolega u ovom momentu najvažnije, pa smo, u skladu sa tim, i doneli ovu odluku.

Udruženje će pokušati da organizuje online Simpozijum u novembru, u malo izmenjenom formatu, kroz predavanja i analiziranje primera iz prakse.


Od 17. do 23. oktobra Departman za veterinarsku medicinu iz Novog Sada i Udruženja veterinara praktičara Srbije (UVPS) organizuju online naučno stručno savetovanje veterinara sa radionicama "Zdravstvena zaštita i reprodukcija životinja".

O svim budućim online dešavanjima obavestićemo vas blagovremeno.

Više informacija o dosadašnjim i budućim aktivnostima ćete, i ubuduće, moći da vidite na našem sajtu www.uvp.rs.


Obaveštenje o promeni Statuta i promeni imena Udruženja

Na skupštini Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) je promenjen Statut udruženja.

Promenama Statuta Udruženja, predviđeno je otvaranje novih sekcija, koje će se baviti psima, mačkama i pčelama.

Takođe, od 26. maja 2020. godine, Udruženje je promenilo naziv u Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS).

Nove sekcije će, kroz predavanja i radionice, organizaciju skupova i angažovanje vrhunskih stručnjaka iz Srbije i inostranstva, pomoći u radu vetrinaskih subjekata koji se bave mešovitom praksom, kako bi došli do najnovijih saznanja iz oblasti veterinarske medicine.

Istraživanje, koje smo sproveli, je pokazalo da se preko 75% svih veterinarskih subjekata bavi mešovitom praksom.

Novi Statut Udruženja možete videti na sledećem linku: Statut .

U skladu sa izmenom naziva, uskoro prelazimo na novi domen, odnosno, na novu internet adresu, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.


Finansijski izveštaj za 2019. godinu

Finansijski izveštaj Udruženja veterinara velike prakse Srbije, za 2019. godinu, možete pogledati na sledećem linku: Finansijski izveštaj

Izveštaj sadrži Bilans uspeha i Bilans stanja.


Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS) - dosadašnje i planirane aktivnosti

Obaveštenje o dosadašnjim i planiranim aktivnostima UVVPS


Finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski izveštaj Udruženja veterinara velike prakse Srbije, za 2018. godinu, možete pogledati na sledećem linku: Finansijski izveštaj

Izveštaj sadrži Bilans uspeha i Bilans stanja.


Održan treći međunarodni simpozijum u Beogradu

Završen je III međunarodni simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara", i, sa ponosom, možemo da konstatujemo da je ove godine, za dva dana trajanja Simpozijuma, bilo preko 450 učesnika. Imali smo goste iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Rumunije, kao i ogroman broj veterinarskih subjekata iz cele Srbije.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma, učesnicima su se obratili predstavnici Veterinarske komore Srbije (VKS), Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Departmana za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Srpskog veterinarskog društva (SVD), čime su ukazali ogromnu čast Udruženju, a samom Simpozijumu dali dodatnu vrednost, kao predstavnici relevatnih ustanova vezanih za veliku praksu.

Po prvi put, Simpozijum je medijski ispraćen, kako u televizijskim najavama pre samog Simpozijuma, tako i nakon njegovog završetka. Na taj način smo uspeli da pošaljemo jasnu poruku da je veterinarska struka, struka od javnog značaja i da je veterinar najbitnija karika za održivu stočarsku proizvodnju.

TV prilog vezan za održani Simpozijum možete videti na sledećem linku.

Zahvaljujemo se predavačima, koji su, izborom tema, privukli veliki broj slušaoca na svoja predavanja, na kojima su sale bile pune, i na kojima se tražila stolica više.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim juniorima (studentima Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu), koji su pokazali neverovatno jedinstvo, profesionalizam, da ovaj Simpozijum protekne u najboljem redu.

Fotografije sa III međunarodnog simpozijum "Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara" možete videti na sledećim linkovima: petak, 09.11.2018 i subota, 10.11.2018, kao i na facebook stranici Udruženja.

Hvala vam za podršku koju pružate UVVPS, kao profesionalnom i strukovnom Udruženja veterinara koji se bave velikom praksom.


Odluke Upravnog odbora UVVPS, sa sednice održane 09.10.2018

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o predlogu za izmenu i dopunu Statuta Udruženja. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Statuta udruženja. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.

Upravni odbor Udruženja veterinara velike prakse Srbije na sednici održanoj 09.10.2018. godine, doneo je Odluku o predlogu za izmenu i dopunu Osnivačkog akta od 27.11.2014. godine. Odluku možete pročitati klikom na Odluka.


Održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije

U četvrtak, 09. novembra, i u petak, 10. novembra, u Beogradu je održan Drugi simpozijum sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, pod imenom "ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA PAPKARA".

U Kongresnom centru Avala, u hotelu "M", je održan izuzetno uspešan simpozijum, kome je prisustvovalo preko pet stotina koleginica i kolega iz Srbije i iz regiona.

Izuzetno kvalitetni, domaći i inostrani predavači, uz veliku pomoć naših sponzora i prijatelja, najzaslužniji su za visoku ocenu, koji je Simpozijum dobio od svih prisutnih koleginica i kolega.

UVVPS se zahvaljuje svim kolegama na prisustvu skupu. Takođe, zahvaljujemo se i svim kolegama, koje su učestvovale i pomogle u organizaciji Simpozijuma.

O svim narednim akcijama UVVPS-a ćete biti obavešteni putem e-maila, koji ste ostavili prilikom prijave.

Fotografije sa Simpozijuma možete videti na sledećim linkovima: Simpozijum u Beogradu, četvrtak, 09. novembar i Simpozijum u Beogradu, petak 10. novembar.


Održana pilot radionica UVVPS-a

Prva pilot radionica Udruženja veterinara velike prakse Srbije je održana u Mionici, 01. aprila 2017. godine.

Zahvaljujemo se kolegi Vladimiru Čitakoviću, koji je bio izvrstan domaćin u svakom pogledu.

Zahvaljujemo se kolegama učesnicima, kao i predavačima UVVPS, koji su bili realizatori radionice.

Fotografije sa radionice možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Nakon uspešne pilot radionice, ovaj vid doedukacije kolega će biti prioritet u narednom periodu razvoja Udruzenja.

Uskoro će, na sajtu Udruzenja, biti omogućena prijava potencijalnih učesnika budućih radionica.

Kolege će moći da se prijave za veći broj radionica za koje su zainteresovani, moći će da izaberu i program i ponuđene potencijalne realizatore (predavače UVVPS).

Na osnovu prijava ćemo napraviti bazu potencijalnih učesnika i plan budućih radionica. Trudićemo se da radionice zadrze lokalni karakter, kako bi smanjili putne i vremenske troškove samih učesnika.

Zaključci sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Drugog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Leskovcu, 18. marta 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Zaključci sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..."

Zaključke sa Prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas...", u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, održanog u Zrenjaninu, 25. februara 2017. godine, možete videti na sledećem linku.

Održan Prvi regionalni okrugi sto "Velika praksa danas..."

Želimo da se zahvalimo svim kolegama koji su bili učesnici prvog regionalnog okruglog stola "Velika praksa danas..." 25. februara 2017 godine u Zrenjaninu, svi zaključci, doneti na okruglom stolu biće objavljeni na sajtu www.uvvps.rs, a Udruženje će uputiti i konkretne predloge relevantnim ustanovama koji sa tiču se gore pomenutih zaključaka.

Održavanjem prvog okruglog stola smo se kao Udruženje pokrenuli sa mrtve tačke, a odziv kolega, teme o kojima se raspravljalo, dokazuje da postoji realna potreba kolega za strukovnom diskusijom.

Na prvom okruglom stolu u Zrenjaninu bilo je prisutno preko 90 učesnika (što predstavlja 75% ukupnog broja učesnika seminara), i ono na šta je Udruženje posebno ponosno je prisustvo koleginica i kolega iz Svilajnca, Zaječara, Čačka, Valjeva, Uba, Gornjeg Milanovca, Novog Sada, Šabca, Stepojevca, Beograda, koji su uzeli aktivno učešće u diskusiji.

Zahvaljujemo se našim domaćinima na prijatnoj atmosferi pre, u toku i nakon seminara, i njihovom domaćinskom odnosu koji su iskazali prema UVVPS.

Takođe, želimo da se zahvalimo kompanijama prijateljima UVVPS, koji su bili prisutni u formi izlagača jer su u neposrednom razgovoru sa učesnicima seminara, podelili svoja najnovija saznanja iz oblasti veterinarske delatnosti i time učestvovali u doedukacijama kolega.

Izbor fotografija sa seminara "Zrenjanin februar 2017" možete pogledati u sekciji Foto arhiva, a sve fotografije možete videti na sledećem linku: Fotografije.

Pozivamo Vas da dođete na seminar "Leskovac mart 2017" i da se aktivno uključite u drugi regionalni okrugli sto "Velika praksa danas..." dajući predloge,dobronamerne sugestije, ideje, sa ciljem ujedinjenja veterinarske struke i njenog prosperiteta, jer mi alternativno zanimanje nemamo.

Seminar je akreditovan od stručnog odbora Veterinarske komore Srbije i prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na 4 boda za produženje licence.O Udruženju veterinara velike prakse Srbije

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno, strukovno, neprofitno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji.

O Udruženju

Udruženje veterinara velike prakse Srbije – UVVPS je profesionalno udruženje, osnovano radi unapređenja, podizanja ugleda i značaja veterinarske struke u Srbiji. Naša želja je da okupimo što veći broj veterinara praktičara, kako bi smo, zajedničkim radom, doprineli razvoju struke, samim tim, i razvoju stočarstva u našoj zemlji.

Kroz veliki broj planiranih stručnih seminara, želimo da poboljšamo kvalitet rada u veterinarskoj praksi. Očekujemo da će, uz naglasak na praktični, pokazni deo, ovi seminari biti od velike koristi kolegama.

Ciljevi udruženja su:

- Edukacija kolega kroz niz praktičnih seminara

- Razmena iskustava u rešavanju svakodnevnih problema u radu veterinara

- Praćenje savremenih trendova u veterini

- Regionalno udruživanje kroz regionalne sekcije, kako bi se naglasile sve specifičnosti pojedinih regiona

Osnivačka skupština Udruženja je održana u Beogradu, 27.11.2014.

Predsednik (zastupnik) UVVPS-a je Bojan Blond dr vet. med. spec.

Članovi Upravnog odbora Udruženja su:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o.o Inđija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

e-mail adresa: office@uvvps.rs

Broj telefona: 063/77-66-383

Račun Udruženja: 205-215593-08, Komercijalna banka

Osnivački akt Udruženja

Statut Udruženja

Rešenje APR-a

Pravilnici Udruženja

Organi Udruženja

Organi Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Predsednik Udruženja:

Bojan Blond dr vet. med. spec.

Upravni odbor:

1. Bojan Blond - PKB Korporacija

2. Goran Đmura - Veterinarska stanica PKB Korporacija

3. Vladimir Čitaković - "Zdravlje vet" d.o.o. Mionica

4. Zoran Knežević - "Knez-vet"d.o.o. Indjija

5. Saša Marković - "Artmedika vet"d.o.o. Stepojevac

6. Ivan Jeremić - PKB Korporacija

Nadzorni odbor:

1. Miloš Jovičić - Veterinarska stanica "Mijatović-Kotraža", Kotraža - predsednik

2. Marko Katić - Veterinarska stanica PKB, Padinska Skela

3. Marko Sretenović - Farma Vinex etil , Lukićevo

Naučni savetodavni odbor:

1. Dr Ana Đorđević, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, predsednik

2. Dr Danijela Vojnović Milutinović, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

3. Prof. dr Đuro Macut, endokrinolog, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Tehička podrška:

Korprojekt d.o.o.

Sekcije Udruženja

Sekcije Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

- Reprodukcija

Sekcija se bavi problemima oboljenja reproduktivnog trakta, hormonalnom terapijom steriliteta, tehnikama veštačkog osemenjavanja, manuelnim i UZ pregledima steonosti ...

Koordinator sekcije je Ivan Jeremić dr vet. med. spec. veterinarske reprodukcije

- Ishrana i subkliničke forme bolesti metabolizma

Fokus rada sekcije su tumačenja metaboličkih profila sa korekcijom ishrane, embriotoksični uticaj hiperuremije na reprodukciju, uticaj zamašćenja jetre na proizvodna svojstva grla...

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Hirurgija

Sekcija se bavi dijagnostikom i hiruškim metodama dislokacije sirišta leve i desne stane, ruminotomijom, dijagnostičkom laparaskopijom, carskim rezom...

Koordinator sekcije je Goran Đmura dr vet. med.

- Subkliničke forme mastitisa

Oblast rada sekcije su programi za držanje pod kontrolom i eradikacija koagulaza pozitivnog stafilokoka i streptococcus agalactiae

Koordinator sekcije je Bojan Blond dr vet. med. spec. veterinarske dijetetike

- Oboljenja i funkcionalna nega papaka

Oblast rada sekcije je hromost krava, laminitis, Rusterholcov čir, dermatitis digitalis, dermatitis interdigitalis, Ravenova metoda obrade papaka

Koordinator sekcije je Aleksandar Simić dr vet. med.

- Svinjarstvo

Sekcija će se baviti problemima zdravstvene zaštite, reprodukcije i ishrane svinja.

Koordinator sekcije je Ljubomir Marić dr vet. med.

- UVVPS junior

Sekcija će okupljati mlade koleginice i kolege, studente završnih godina Fakulteta veterinarske medicine.

Koordinator sekcije je Aleksandar Jovanović, 064/294-1924

Regionalna organizacija Udruženja

Regionalna organizacija Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

Udruženje veterinara velike prakse Srbije osniva regionalne ogranke širom Srbije.

Kolege širom Srbije, koje žele da uzmu aktivno učešće u radu Udruženja, biće koordinatori udruženja u mestima u kojima obavljaju veterinarsku delanost. Njihov osnovni zadatak je prikupljanje informacija o teškoćama sa kojima se suočavaju kolege iz njihove okoline, i, u komunikaciji sa koordinatorima drugih regiona, uz aktivno učešće Udruženja, razmena iskustava o njihovom rešavanju.

Koordinatori će inicirati održavanje seminara na teritoriji svog regiona, i aktivno učestvovati u njegovoj organizaciji.

Kordinatori regionalnih ogranaka UVVPS:

1. Čačak - Miloš Jovičić, br. telefona 064/3722-776

2. Niš - Zvezdan Popović, br. telefona 063/447-664

3. Šabac - Davor Šašić, br. telefona 064/852-0770

4. Zaječar - Ivan Trajković, br. telefona 064/865-4699

5. Subotica - Aleksandar Lipozenčić, br. telefona 063/772-8991

6. Svilajnac - Budimir Šošić, br. telefona 063/320-113

7. Bačka Palanka - Zsolt Becskei, br. telefona 065/991-1101

8. Ub - Nebojša Tešić, br. telefona 064/872-1302

9. Valjevo - Vladimir Čitaković, br. telefona 063/776-6382

10. Lazarevac - Saša Marković, br. telefona 063/263-484

11. Inđija - Zoran Knežević, br. telefona 063/773-2986

12. Negotin - Vladimir Vladović, br. telefona 063/823-0023

13. Kraljevo - Vladimir Milasinović, br. telefona 064/353-0501

14. Tutin - Miodrag Veljović, br. telefona 064/292-7124

15. Vršac - Saša Lauš, br. telefona 063/773-1577

16. Novi Pazar - Ivan Slović, br. telefona 064/229-5936

17. Kruševac - Aleksandar Jovanović, br. telefona 064/294-1924

18. Mladenovac - Milan Đorđević, br. telefona 069/823-0000

Finansijki izveštaj


Novosti iz Udruženja veterinara velike prakse Srbije

18.09.2020

Radionice Udruženja veterinara praktičara

Zbog trenutne epidemiološke situacije u Srbiji, veoma je teško organizovati edukacije (predavanja i radionice), kojima bi prisustvovao veći broj učesnika.

Iz tog razloga, Udruženje veterinara praktičara Srbije (UVPS), planira da, u narednom periodu, organizuje tematske radionice sa manjim brojem učesnika, uz poštovanje svih zdravstvenih preporuka (nošenje maski, rukavica, fizička distanca).

Tematske radionice će biti organizovane u zavisnosti od potreba koleginica i kolega. Ukoliko ste zainteresovani da budete naši domaćini, molimo vas da nas kontaktirate na telefona +381/63-77-66-383, kako bi dogovorili tehničke detalje.


25.07.2015

Otvorena strana za članove Udruženja veterinara velike prakse Srbije

UVVPS svojim članovima omogućuje pristup stručnim tekstovima na svom sajtu. U početku, članovi će moći da vide integralne verzije svih predavanja sa skupova u organizaciji UVVPS.

Strani za članove Udruženja možete pristupiti preko menija sa leve strane (Članovi -> Ulaz za članove), ili preko linka.Aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije

Aktuelni skupovi

Nema planiranih skupova

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Udruženje veterinara praktičara Srbije ne planira održavanje skupova dok se ne steknu bezbedni zdravstveni uslovi.

Predavanja udruženja

U okviru seminara, koje organizuje Udruženje veterinara velike prakse Srbije, održavaju se stručna predavanja iz oblasti medicine papkara.

Predavanja UVVPS:

1. Metabolički profil kod krava i praktična primena

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

2. Hormonalna kontrola estrusa krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

3. Funkcionalna obrada papaka

Predavač: Aleksandar Simić, dr vet. med. spec.

4. Mastitis u slici i reči

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

5. Kompleks respiratornih bolesti svinja

Predavač: Ljubomir Marić, dr vet. med.

6. Reprodukcija svinja u praksi - najčešće greške i mogućnosti korekcije

Predavač: Teodora Vasiljević, dr vet. med. spec.

7. Zaostajanje posteljice krava - novi pristupi lečenja

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

8. Savremeni pristup u reprodukciji visoko mlečnih krava

Predavač: Ivan Jeremić, dr vet. med. spec.

9. Carski rez krava i ovaca

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

10. Ultrazvučna dijagnostika fizioloških i patoloških stanja genitalnog trakta

Predavač: Docent dr Vladimir Magaš

11. Terapijski pristup dislokacije sirišta krava

Predavač: Marko Sretenović, dr vet. med.

12. Aktuelne parazitske bolesti u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

13. Parazitske infekcije svinja u organskoj proizvodnji

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

14. Zoonotski paraziti svinja

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

15. Endometritisi krava

Predavač: Milan Maletić, dr sc.

16. Enteropatije svinja prouzrokovane bakterijama - zdravstveni i ekonomski problem

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

17. Helmintoze malih preživara - planthelminti

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

18. Helmintoze malih preživara – želudačno-crevne i plućne nematode

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

19. Protozoarne infekcije preživara

Predavač: Ivan Pavlović, dr sc.

20. Poboljšanje plodnosti ovnova i ovaca

Predavač: dr Aleksandar Milovanović

21. Klostridijalne infekcije životinja – patološki nalaz i mogućnosti prevencije

Predavač: Dr Branislav Kureljušić

22. Opservacija farme i ocena zdravstvenog statusa svinja na farmi

Predavač: Božidar Savić dr sc.

23. Najčešće kožne bolesti u velikoj praksi - dijagnoza, terapija, profilaksa...

Predavač: Dr Natalija Milčić Matić

24. Mere za unapređenje reproduktivne efikasnosti kod krava

Predavač: Milan Maletić dr sc., Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

25. Uloga veterinara u upravljanju zdravljem i reprodukcijom na modernoj svinjarskoj farmi

Predavač: Dragan Ristevski, dr vet. med.

26. Uloga veterinara u održivoj stočarskoj proizvodnji u mlečnom govedarstvu danas

Predavač: Bojan Blond, dr vet. med. spec.

27. Dijagnoza i značaj (sup)kliničkog endometritisa kod krava u trenutku osemenjavanja

Predavač: dr Aleksandar Milovanović

28. Metabolički profil krava – pametna upotreba podataka iz metaboličkog profila

Predavač: Marko Cincović, dr sc., dr.vet.med.spec

29. Kritične tačke kod primene biotehnoloških metoda u reprodukciji svinja

Predavač: Ivan Stančić, dr sc.

30. Faktori rizika za nastanak laminitisa kod muznih krava

Predavač: Bojan Toholj, dr sc.

31. Diferencijalna dijagnostika najčešćih oboljenja svinja na farmama

Predavač: Ognjen Stevančević, dr sc.


Članovi Udruženja mogu videti integralne verzije svih predavanja na stranici Literatura.

Radionice udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), od 2017. godine, pokreće radionice, koje će voditi naši predavači iz Udruženja.

Cilj radionice je da kolege, učesnici radionice, praktično i samostalno (koliko je to moguće), urade planirane aktivnosti.

Mesto održavanja radionice će biti farme, koje će obezbeđivati organizator, ili polaznici radionice (samo sa ciljem da bi se upotrebna vrednost praktičnog rada prilagodila terenima sa kojih dolaze učesnici).

Cena radionice, po učesniku, iznosi 4.000 dinara, za članove UVVPS, i 9.000 dinara za koleginice i kolege koji nisu članovi Udruženja. U cenu su uračunati potrošni materijal, potrebne analize, i ručak za učesnike.

Za učesnike koji dolaze iz iste veterinarske organizacije, UVVPS odobrava popust od 20% za dva, odnosno 30% za tri i više učesnika radionice.

Možete se prijaviti za učešće na Radionici preko sledećeg linka: prijava

Arhiva skupova

Arhiva skupova

Dosadašnji skupovi u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije:

1. Sremska Mitrovica, 28. februar 2015. Program seminara.

2. Valjevo, 28. mart 2015. Program seminara.

3. Čačak, 18. april 2015. Program seminara.

4. Bečej, 16. maj 2015. Program seminara.

5. Niš, 06. jun 2015. Program seminara.

6. Kraljevo, 26. septembar 2015. Program seminara.

7. Šabac, 24. oktobar 2015. Program seminara.

8. Zaječar, 14. novembar 2015. Program seminara.

9. Subotica, 05. decembar 2015. Program seminara.

10. Čačak, 06. februar 2016. Program seminara.

11. Šabac, 12. mart 2016. Program seminara.

12. Svilajnac, 16. april 2016. Program seminara.

13. Novi Bečej, 14. maj 2016. Program seminara.

14. Subotica, 24. septembar 2016. Program seminara.

15. Beograd, 11. novembar 2016. Program seminara.

16. Zrenjanin, 25. februar 2017. Program seminara.

17. Leskovac, 18. mart 2017. Program seminara.

18. Šabac, 22. mart 2017. Program seminara.

19. Svilajnac, 20. maj 2017. Program seminara.

20. Subotica, 23. septembar 2017. Program seminara.

21. Kragujevac, 10. mart 2018. Program seminara.

22. Valjevo, 14. april 2018. Program seminara.

23. Novi Sad, 26. maj 2018. Program seminara.

24. Niš, 29. septembar 2018. Program seminara.

25. Beograd, 9. novembar 2018. Program seminara.

26. Kraljevo, 30. mart 2019. Program seminara.

27. Subotica, 20. april 2019. Program seminara.

Foto arhiva

Video arhiva

Foto arhiva

Seminar u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

35 fotografija

Sremska Mitrovica februar 2015

Fotografije

Seminar u Valjevu

Valjevo, 28.03.2015.

18 fotografija

Valjevo mart 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 18.04.2015.

21 fotografija

Čačak april 2015

Fotografije

Seminar u Bečeju

Bečej, 16.05.2015.

16 fotografija

Bečej maj 2015

Fotografije

Seminar u Nišu

Niš, 06.06.2015.

22 fotografije

Niš jun 2015

Fotografije

Seminar u Kraljevu

Kraljevo, 26.09.2015.

22 fotografije

Kraljevo septembar 2015

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 24.10.2015.

18 fotografija

Šabac oktobar 2015

Fotografije

Seminar u Zaječaru

Zaječar, 14.11.2015.

14 fotografija

Zaječar novembar 2015

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 05.12.2015.

25 fotografija

Subotica decembar 2015

Fotografije

Seminar u Čačku

Čačak, 06.02.2016.

21 fotografija

Čačak februar 2016

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 12.03.2016.

19 fotografija

Šabac mart 2016

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 16.04.2016.

17 fotografija

Svilajnac april 2016

Fotografije

Seminar u Novom Bečeju

Novi Bečej, 14.05.2016.

16 fotografija

Novi Bečej maj 2016

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 24.09.2016.

29 fotografija

Subotica septembar 2016

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2016.

Link ka fotografijama

Beograd 2016

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 11.11.2016.

Link ka fotografijama

Beograd 2016

Fotografije

Seminar u Zrenjaninu

Zrenjanin, 25.02.2017.

29 fotografija

Zrenjanin februar 2017

Fotografije

Seminar u Leskovcu

Leskovac, 18.03.2017.

28 fotografija

Leskovac mart 2017

Fotografije

Seminar u Šapcu

Šabac, 22.03.2017.

24 fotografije

Šabac april 2017

Fotografije

Seminar u Svilajncu

Svilajnac, 20.05.2017.

19 fotografija

Svilajnac maj 2017

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 23.09.2017.

12 fotografija

Subotica septembar 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Beograd, 09 i 10.11.2017.

10 fotografija

Beograd novembar 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 09.11.2017.

Link ka fotografijama

Beograd 2017

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2017.

Link ka fotografijama

Beograd 2017

Fotografije

Seminar u Kragujevcu

Kragujevac, 10.03.2018.

22 fotografija

Kragujevac mart 2018

Fotografije

Seminar u Valjevu

Valjevo, 14.04.2018.

15 fotografija

Valjevo april 2018

Fotografije

Seminar u Novom Sadu

Novi Sad, 26.05.2018.

25 fotografija

Novi Sad maj 2018

Fotografije

Seminar u Nišu

Niš, 29.09.2018.

26 fotografija

Niš Septembar 2018

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 09.11.2018.

Link ka fotografijama

Beograd 2018

Fotografije

Simpozijum u Beogradu

Simpozijum Beograd, 10.11.2018.

Link ka fotografijama

Beograd 2018

Fotografije

Seminar u Kraljevu

Kraljevo, 30.03.2019.

12 fotografija

Kraljevo Mart 2019

Fotografije

Seminar u Subotici

Subotica, 20.04.2019.

24 fotografija

Subotica April 2019

Fotografije

Seminar u Novom Sadu

Novi Sad, 25.05.2019.

24 fotografija

Novi Sad Maj 2019

Fotografije

Seminar u Novom Pazaru

Novi Pazar, 02.11.2019.

33 fotografija

Novi Pazar Novembar 2019

Fotografije

Video arhiva

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Sremska Mitrovica, 28.02.2015.

Čačak, 06.02.2016.

Čačak, 06.02.2016.

Prijatelji Udruženja

Ponude za poslovno-tehničku saradnju

Ponuda za prijatelja Udruženja

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, tako što ćete postati Prijatelj Udruženja, UVVPS se obavezuje da:

- Na sajtu Udruženja veterinara velike prakse Srbije www.uvvps.rs obezbedi:

1. Mesto za reklamni prostor, na vhu internet prezentacije, dimenzija 850 x 200 pixela na kome se nalaze i drugi prijatelji UVVPS i koji bi se smenjivali na 10 sekundi.

2. Baner vaše kompanije, na internet prezentaciji UVVPS, dimenzija 150 x 150 pixela, sa linkom ka web stranici vaše kompanije

3. Kratak info o vašoj kompaniji (najviše 300 karaktera), na internet prezentaciji UVVPS, u meniju Prijatelji udruženja

4. Objavljivanje naučnih studija o preparatima iz vaše ponude, na internet prezentaciji UVVPS, uz prethodnu verifikaciju Uravnog odbora Udruženja

5. Mogućnost davanja popusta na proizvodne programe ili usluge vaše kompanije članovima UVVPS

6. Mogućnost učestvovanja u tematskim radionicama (ultrazvučni pregled, funkcionalna obrada papaka, eradikacije koagulaza pozitivnog stafilokoka na farmama, carski rez, hormonalna kontrola estrusa, metabolički profil, parazitologija, obdukcioni nalazi...)

- Na seminarima koje organizuje u 2017. godini obezbedi:

1. Postavljanje loga vaše kompanije na naslovnu stranu svakog predavanja

2. Postavljanje štanda vaše kompanije ispred ulaza u salu u kojoj se održavaju predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi

3. Postavljanje jednog roll up (rolap) u sali u kojoj se drže predavanja, ukoliko to dozvoljavaju zakonski propisi i ambijentalni uslovi.

4. Po 2 kotizacije za učešće na svim seminarima u 2017 godini u organizaciji UVVPS.


Obaveza kompanije bi bila jednokratna uplata dinarske protivvrednosti 1200€ (hiljadudvestotineeura) ili 100 € mesečno po poslatoj profakturi počev od januara 2017 godine, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate sredstava.


VAŽNA NAPOMENA: SVE POSLOVNO TEHNIČKE SARADNJE ODNOSE SE ISKLJUČIVO NA REGIONALNE JEDNODNEVNE SEMINARE I NE VAŽE ZA MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Ponuda za Poslovno-tehničku saradnju - Seminari 2017

Ukoliko želite da pomognete rad i aktivnosti Udruženja veterinara velike prakse Srbije, možete potpisati neku od poslovno-tehničkih saradnji.

U 2019. godini smo predvideli sledeće poslovno-tehničke saradnje:

1. Ponuda za zakup štanda na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

2. Ponuda za Zakup vremenskog termina na seminaru (sponzorisano predavanje)

3. Ponuda za postavljanje roll up na seminaru (za kompanije koje nisu prijatelji UVVPS)

4. Ponuda za sponzora keteringa na seminaru

5. Ponuda za sponzora kafe pauze na seminaru

6. Ponuda za sponzora zbornika predavanja sa seminara

7. Ponuda za objavljivanje rezultata istraživanja o dejistvu farmakoloških ili nutritivnih preparata u realnim terenskim uslovima na zdravstvene i proizvodne karakteristike životinja u zborniku predavanja sa seminara (sponzorisano objavljivanje rezultata istraživanja)


Detaljnie informacije o svim predviđenim poslovno-tehničkim saradnjama, možete videti u našoj ponudi: Ponuda

Ponuda za poslovno-tehničku saradnju - Radionice 2017

Detaljnije o ponudi za Generalnog sponzora radionice, možete videti ovde

Prijatelj udruzenja

ProMedia se bavi prodajom laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala za mikrobiološke, biohemijske, citogenetske i PCR laboratorije, kao i laboratorije za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova i ostale industrijske laboratorije.


Prijatelj udruzenja

Biochem je nemačka kompanija, koja se već 30 godina bavi proizvodnjom i prodajom aditiva za stočnu hranu i dijetetskih dodataka. Bezbednim i registrovanim dodacima smo u stanju da pozitivno utičemo na produktivnost, i na taj način povećamo profitabilnost i rentabilnost svih vrsta stočarske proizvodnje. Politika kvaliteta i stalno praćenje i unapređenje proizvoda omogućuju nam tržišnu i kompetentnu konkurentnost.


Prijatelj udruzenja

Regionalni lider u prodaji laboratorijske i veterinarske opreme, opreme za obradu papaka, hirurških instrumenata, hirurških stolova i lampi, ultrazvučnih dijagnostičkih sistema, opreme za kontrolu hrane i vode, opreme za sterilizaciju.

Sve što je potrebno veterinarima, dobiće na jednom mestu!


Prijatelj udruzenja

Veterinarski Zavod Subotica se bavi razvojem i proizvodnjom tri osnovna segmenta u domenu zdravlja životinja.

Svojom tehnologijom obuhvata proizvodnju bioloških proizvoda (virusnih i bakterijskih vakcina) i farmaceutskih proizvoda u pogonima koje imaju sertifikate Dobre proizvođačke prakse EU kao i proizvode i usluge iz oblasti DDD-a.

Godine 2019., Veterinarski Zavod Subotica je postao 100% vlasništvo španske veterinarske farmaceutske kompanije Labiana i lider je na tržištu veterinarskih lekova i vakcina u Srbiji i Balkanu.


Prijatelj udruzenja

Boehringer Ingelheim, porodična kompanija osnovana 1885. god., je jedna od 20 vodećih farmaceutskih kompanija. Posvećena je istraživanju, razvoju i proizvodnji inovativnih proizvoda za humanu i veterinarsku medicinu.

Animal Health tim postoji u Srbiji od 2011. god., fokusiran pretežno na vakcine za svinje.


Prijatelj udruzenja

Zoetis, firma za veterinarske proizvode, je globalna kompanija za veterinarske proizvode posvećena podržavanju kupaca i njihovih firmi na sve bolje načine. Oslanjajući se na 60-godišnje iskustvo, isporučujemo kvalitetne lekove i vakcine, i pružamo podršku i edukaciju.

Radimo svakodnevno na boljem razumevanju i rešavanju životnih izazova sa kojima se suočavaju oni koji uzgajaju i brinu se o životinjama na načine za koje oni smatraju da su istinski relevantni.


Prijatelj udruzenja

Marlo Farma je nacionalni lider u distribuciji veterinarskih farmaceutskih proizvoda više od 20 godina.

Paletu čini 140 proizvoda za prevenciju i terapiju, proizvođača kao što su MSD AH, Bayer AH, Werft, Richter.

Kvalitetnim preparatima i isplativim rešenjima, koja odgovaraju potrebama kupaca, obezbeđujemo podršku sa primarnim fokusom na edukaciju, poznavanje lokalne problematike, promociju, kao i prodaju i dostavu.


Prijatelj udruzenja

Nuscience Premix International doo Velika Plana je srpska članica, u isključivom vlasništvu Nuscience Grupe, sa proizvodnim pogonom najbolje klase u proizvodnji premiksa u Velikoj Plani.

Nuscience Grupa je ključni partner proizvođača hrane za ishranu životinja širom sveta i globalni igrač u oblasti proizvodnje premiksa, koncentrata, mineralnih hraniva, koncepata prehrane i dodataka za hraniva u industriji proizvodnje hrane za životinje.


Prijatelj udruzenja

WEST CHEMIE BGD D.O.O., BEOGRAD prvenstveno se bavi zastupanjem i distribucijom stranih kompanija iz EU.

U svom programu nudi visoko koncentrovana sredstva za pranje i dezinfekciju u prehrambenoj industriji i veterini (sredstva za pranje objekata, dezinfekcija objekata i vode za piće, bakterijsko - enzimsko jedinjenje za razgradnju organskih materija, otpadnih voda i farmi, brzo i lako pokretanje fermentacije u stelji, slami). Dezinfekcija objekata uz prisustvo životinja.

Svi proizvodi odgovaraju visokim standardima EU, poseduju sertifikate (Safety data Sheet – bezbednosno tehničke listove) da su namenjena za industriju, analize sa VMA i registracije od strane Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede Srbije.


Prijatelj udruzenja

Proizvodnja, čuvanje i distribucija senmena bikova i nerastova za osemenjavanje plotkinja na teritoriji republike Srbije;

Nabavka opreme za veštačko osemenjavanje, Stručna pomoć u otkrivanju i lečenju steriliteta;

Performans test bikova, Selekcija bikova i bikovskih majki, Rejonizacija i distribucija semena bikova i nerastova;

Pravljenje posebniog plana osemenjavanja plotkinja na zahtev farmera.


Prijatelj udruzenja

Osnovana 1968. od strane francuskog veterinara, Virbac je nezavisna farmaceutska kompanija koja je ekskluzivno posvećena zdravlju životinja. Rangirana kao osma kompanija, Virbac je prisutan u preko 100 zemalja na svetu. U ponudi je široka paleta proizvoda i usluga namenjena veterinarima, farmerima i vlasnicima životinja.

Virbac inovativnost, zasnovana na tehnološkom napretku i osluškivanju potreba klijenata, oslanja se na prilagodljive proizvodne kapacitete koji zadovoljavaju najviše međunarodne standarde kvaliteta. Skoro pedeset godina, ove specifičnosti omogućile su kompaniji da izgradi personalizovan odnos sa veterinarima i poljoprivrednicima u svakoj zemlji. Kroz ovo privilegovano partnerstvo, u kome se društvo, zdravlje i pitanja životne sredine susreću, Virbac svakodnevno doprinosi oblikovanju budućnosti zdravlja životinja.

Velvet Animal Health doo je zastupnik kompanije Virbac za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine više od 15 godina.


Prijatelj udruzenja

Preduzeće „Gebi“ d.o.o. iz Čantavira je osnovano 1983. godine.

Prvi koraci su napravljeni na polju uvoza i trgovine komponenti za stočnu hranu i kako se ovaj posao brzo razvijao nikla je ideja da se sagradi i pokrene Fabrika za proizvodnju stočne hrane.

Zahvaljujući profesionalnom pristupu poslu, znanju, najsavremenijoj tehnologiji, automatskoj proizvodnji, kvalitetnim sirovinama i recepturama, “Gebi” je za svega nekoliko godina osvojio poverenje velikog broja kupaca. Kvalitet proizvoda, svima pristupačna komercijalna služba i posvećenost potrošačima omogućili su da proizvodi stignu do svakoga na teritoriji cele Srbije i vremenom i u okolne zemlje.

Fabrika Gebi danas zapošljava preko 300 ljudi u fabrici u Čantaviru i još 30 terenskih predstavnika koji uz pomoć dvadesetitri (23) distributera na teritoriji Srbije snabdevaju preko 2.500 maloprodajnih objekata bogatom paletom proizvoda ovog preduzeća.


Prijatelj udruzenja

De Heus, kao jedan od vodećih proizvođača i izvoznika kompletnog asortimana hrane za životinje, potpunih smeša, koncentrata i premiksa, sve više postaje prepoznatljiv na tržištu ne samo po visokokvalitetnoj hrani za životinje, već i po svojim uslugama.

U okviru svog specifičnog “na-farmi” pristupa, bliskom saradnjom sa svojim klijentima, zaposleni De Heus-a su u poziciji da diskutuju o idejama, istražuju mogućnosti i pružaju najbolje savete i preporuke farmerima.

Tako nastaje hrana za životinje specijalno formulisanu prema potrebama farme sa kojom se postižu optimalni rezultati.

Zahvaljujući tome, naši klijenti unapređuju i uvećavaju svoje poslovanje, a u De Heus-u vide svog partnera. Partnera za napredak!


Prijatelj udruzenja

Effecta Feed DOO je uvoznik i distributer zamena za mleko i mlečnih komponenti za stočnu hranu, aditiva za stočnu hranu i vodu, prekursora glukoze za preživare, mineralno–vitaminskih blokova, bioloških preparata za razgradnju organske materije u stočarstvu i celuloznih komponenti za Petfood.


Prijatelj udruzenja

Interpetvet je kompanija koja proizvodi suplemente i preparate za životinje. Za potrebe proizvodnje koristimo samo najkvalitetnije sirovine, pa su preparati i suplementi za životinje, kao krajnji proizvodi našeg rada, takođe vrhunskog kvaliteta. Receptura koju koristimo u proizvodnji preparata i suplemenata za životinje je takođe naša, a stvorena je profesionalnim radom stručnjaka u oblasti ishrane životinja. Zbog velike potražnje svojih proizvoda, koji su po kvalitetu poznati i prepoznati, kako u Srbiji, tako i u regionu, Interpetvet će uskoro započeti i proširenje poslovanja na tržišta susednih zemalja, a u planu je i početak izvoza u zemlje EU.

Interpetvet proizvodi suplemente za životinje za dalju prodaju, a naši veleprodajni kupci su neki od najvećih i najpoznatijih maloprodajnih lanaca u Srbiji. Kao veleprodaja preparata za životinje možemo ponuditi odlične uslove za naše klijente, kao i bogat asortiman PETVET suplemenata za pse i mačke.


Prijatelj udruzenja

Veleprodajom hrane, veterinarskih lekova i opreme za životinje, Royal Vet ispunjava zahteve i očekivanja korisnika i principala, poslujući u skladu sa zakonom i drugim normativnim dokumentima.

Royal Vet je sinonim kvaliteta u procesu pružanja usluge, sa liderskom pozicijom u veleprodaji zdrave hrane, veterinarskih lekova i opreme za kućne ljubimce.

U centru naše pažnje jesu naši saradnici kao i naši potrošači, vlasnici svih vrsta kućnih ljubimaca.

Dobro došli ste da svojim idejama doprinesete razvoju naše buduće strategije, uz mogućnost da zajedno unapređujemo kvalitet življenja svih divnih ljubimaca u našoj zemlji.


Prijatelj udruzenja

ŽARVEL DOO je kompanija osnovana 2007.g sa jasnim ciljem – da vlasnicima kućnih ljubimaca obezbedimo kompletnu, jedinstvenu i efikasnu veterinarsku uslugu kao i najkvalitetniju ishranu, opremu i kozmetiku na jednom mestu.

Naša misija koja je u skladu sa principima savremene veterinarske medicine, dobrobiti životinja kao i dobre distributerske prakse je danas, sa našim odličnim timom proširena na teritoriju celog regiona!


Prijatelj udruzenja

Ave&Vetmedic je domaća kompanija koja proizvodi humane i veterinarske lekove i suplemente. U sklopu Ave&Vetmedic je Ave Pharmaceutical koja je fabrika humanih lekova I Vetmedic, fabrika veterinarskih lekova.

Vetmedic postoji na nasem i stranom tržištu vec 16 godina, dok je Ave Pharmaceutical na nasem tržištu 6 godina. Obe fabrike se nalaze u Vršcu.

Nasa kompanija se zasniva na ideji da je mnogo bolje izvoziti proizvod, nego pametne ljude, zato Ave&Vetmedic i razvija proizvodnju u zemlji, usavršava kvalitet i izlazi na međunarodno tržište.


Prijatelj udruzenja

Brenntag je nemačka kompanija koja je svetski lider u distribuciji hemikalija i sirovina za različite industrije. Imamo centralnu ulogu u povezivanju kupaca i dobavljača i, sa više od 17.000 zaposlenih, upravljamo mrežom od 670 svojih distributivnih centara u 77 zemalja.

Brenntag u ponudi ima širok spektar proizvoda i usluga i stavlja na raspolaganje iskusni tim stručnjaka kako bi ponudili adekvatna i kupcima prilagođena rešenja. Nudimo proizvode koji su bezbedni i konstantno visokog kvaliteta. U okviru sopstvene proizvodnje, u mogućnosti smo ponuditi klijentima i opciju proizvodnje prema njihovim recepturama. Takodje, naša ponuda obuhvata i sirovine za proizvodnju stočne hrane.

Specifični portfolio proizvoda sa fokusom na potrebe kupaca, uz našu ekspertizu u oblasti proizvodnje stočne hrane predstavlja dobitnu kombinaciju i garantuje uspeh i zadovoljstvo našim partnerima.


Prijatelj udruzenja

VetPlanet d.o.o. je porodična kompanija osnovana 2015. godine. Specijalizovana je za proizvodnju veterinarskih suplemenata svih oblika i pakovanja. Stručni i motivisani ljudi su najznačajniji resurs kompanije.

Proizvodni portfolio obuhvata širok spektar jedinstvenih suplemenata za farmske i hobi životinje, pčele i ribe koji promovišu zdravlje i dobrobit zivotinja, životnu sredinu u celini i doprinose smanjenju upotrebe antibiotika.

Posebnu liniju naših proizvoda čine suplementi oplemenjeni biljnim ekstraktima. VetPlanet je značajno prisutan u izvozu, u preko 30 zemalja Evrope, Azije i Afrike.

Partneri Udruženja

Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS
Partneri UVVPS

Kontakt

Ukoliko imate pitanje, primedbu, pohvalu, ili komentar na rad Udruženja veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), možete nas kontaktirati preko sledeće forme:

Udruženje veterinara praktičara Srbije